WITAMY NA STRONIE    SOPOCKIEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ! 

 

Ważne! 

 

TRENINGI ODBYWAJĄ SIĘ DO 24 LIPCA.

 

 

Do pobrania deklaracja gry amatora.

Osoby które jeszcze nie podpisały i nie oddały podpisanych kart na nowy sezon 2020/21 prosimy pobrać wypisać i przekazać trenerowi na treningu jeszcze w miesiacu czerwiec.

Dotyczy to roczników od 2004 do 2014

 

 

 

 

 

 

 

 I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku

Uczestnicy wypoczynku:

1.     Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.     Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

3.     Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

1.     Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

2.     Zobowiązują się do niezwłocznego –do 12 godzin – odbioru dzieckaz wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

3.     Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

4.     Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

5.     Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku

Warunki zakwaterowania:

1.     Wypoczynek organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).

2.     Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

3.  Ośrodek dysponuje infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

4.     Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu będzie dostosowana i zapewnia dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.

5.     Dystans społeczny będzie obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.

6.     Zakwaterowanie uczestników w obiekcie będzie odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.

7.     Pomiędzy turnusami obiekt  poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

8.     Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

9. Zapewniona będzie obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza. Codziennie będzie badana temperatura dzieci.

10.  Zaplanujemy bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu.

11. Pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

12. W widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

13.  Dozowniki regularnie napełniane.

 

Wyżywienie: 

1.     Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami.

2.    Po każdej grupie dezynfekcja blatów, stołów, poręcze i krzesła.

Transport uczestników:

1.     Dojazd na miejsce wypoczynku zapewnia Akademia z pełnymi normami zachowania bezpieczeństw podczas postoju.

Realizacja programu:

Higiena:

1.     Kadra i uczestnicy  codziennie i regularnie myje ręce.

KARTY OBOZOWE

Zapraszamy na Piłkarskie Wakacje i Obóz Piłkarski z SAP.

 

Piłkarskie Wakacje I Turnus dla dzieci 6 - 11 lat.

Obóz Piłkarski II Turnus dla chłopców 12 - 16 lat.

Termin:
I Turnus wyjazd spod Ergo Areny o godzinie 10:00 w dniu 28 lipca, powrót i odbiór 4 sierpnia o godzinie 11:00 spod Ergo Areny.

II Turnus wyjazd spod Ergo Areny o godzinie 11:30 w dniu 4 sierpnia, powrót i odbiór 11 sierpnia o godzinie 11:00.

Zapisy u trenera Adama telefon kontaktowy 500841293

Ograniczona ilość miejsc !!!

Zgorzałe – miejscowość turystyczna położona na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,oddalona od Trójmiasta o 50 km.
Ośrodek usytułowany jest wśród mieszanych lasów, nad jeziorem Raduńsko Górne.

Baza noclegowa:
1. Pokoje 2 – 4 osobowe z węzłem sanitarnym.
2. Wyżywienie 3 posiłki dziennie + owoc (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego)
3. Sala multimedialna
4. Sala z kominkiem

Baza sportowa na terenie Ośrodka:
1. Pełnowymiarowe, trawiaste boisko do piłki nożnej
2. Boisko juniorskie do piłki nożnej o wymiarach 30 x 60m
3. Boisko do siatkówki
4. Boisko do koszykówki
5. 2 boiska do badmintona
6. Sala fitness z możliwością rozłożenia maty

Wszystkie Dzieci chodzą na treningi do grup w swoich rocznikach, jedynie po konsultacji z trenerem Adasiem taka zmiana będzie możliwa.
 

OFERTA FIRMY PATRICK, INFORMACJE TUTAJ!
 
 
Sponsorzy:

Hakon

Software

 

Partnerzy:
Kontakt:

Sopocka Akademia Piłkarska

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie, ul. 23 Marca 77c

81-820 Sopot

 

  • Facebook - Black Circle

Fotografie dla naszej Akademii wykonał Piotr Żagiell. Polecamy!

 

Gdzie trenujemy:
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now